Regulamin sklepu internetowego OCTOPUS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OCTOPUS

 • I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.octopus.net.pl, a także stanowi integralną część transakcji pomiędzy Klientem i sklepem na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.octopus.net.pl jest firma OCTOPUS Adam Juskowiak z siedzibą w Lesznie
  przy ul. Towarowa 1, NIP: 697-101-68-34  REGON: 410263044.
 2. Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem, a firmą OCTOPUS Adam Juskowiak.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną następujących towarów: wyposażenie i akcesoria do płetwonurkowania oraz pływania.
 5. Oferowane towary są fabrycznie nowe i objęte jednoroczną gwarancją producenta.
 6. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.
 7. W celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym OCTOPUS pod adresem www.octopus.net.plniezbędny jest dostęp do Internetu.
 8. Realizacja zamówień w sklepie internetowym odbywa się w dni robocze  w godzinach od 10 do 18.
 9. Strona korzysta z cookies. Więcej na temat polityki cookies pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/
 • II – WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA
 1. Celem korzystania ze strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie sklepu internetowego oraz umożliwienie złożenia zamówienia ( oferty kupna ) i dokonania transakcji.
 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem,
  a w szczególności:
 • treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 • treści zawierających informacje nieprawdziwe,
 • treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),
 • treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, firma OCTOPUS może zablokować dostęp Klienta do strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto firma OCTOPUS Adam Juskowiak może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.
 2. Firma OCTOPUS Adam Juskowiak nie ponosi również odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email ) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez sprzedającego
 • III  – WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI
 1. Klient może dokonać transakcję za pośrednictwem sklepu internetowego OCTOPUS, składając zamówienie przy użyciu formularza Klienta dostępnego na stronie internetowej www.octopus.net.pl.
 2. Dla potrzeb złożenia zamówienia i dokonania transakcji Klient ma obowiązek założyć konto na stronie www.octopus.net.pl za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, podając tym samym dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego towaru, a także właściwe wystawienie paragonu sprzedaży towaru.
 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.octopus.net.pl.
 4. Warunkiem przyjęcia transakcji do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracji i zamówienia.
 5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez Klienta adres podczas rejestracji, zawierającą numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z linkiem aktywującym zamówienie.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w przeciągu 10 minut od jego złożenia, Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem e-mail:octopus@octopus.net.pllub pod nr telefonu (65) 529 30 94 w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
 8. W celu potwierdzenia zamówienia Klient zatwierdza link przesłany w e-mailu wraz z numerem zamówienia.
 9. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient automatycznie zostaje przekierowany do panelu płatności.
 10. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności za zamówienie.
 11. Towar zamówiony w ramach transakcji dostarczany jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 13. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony Klienci będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.
 14. Sprzęt i akcesoria w sklepie są fabrycznie nowe, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.
 15. Klient składając zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego towaru – w szczególności model i rozmiar produktu – zgodnie z treścią formularza.
 16. Firma OCTOPUS informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych w sklepie internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta ( np. monitor ) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 17. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie sklepu internetowego, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.
 18. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 19. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon sprzedaży po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem.
 20. Na pisemne życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
 • IV – WYSYŁKA TOWARU
 1. Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Koszt transportu dla przesyłek opłaconych przelewem wynosi 16 zł brutto.
 3. Koszt transportu dla przesyłek za pobraniem wynosi 21 zł brutto.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w siedzibie firmy.
 5. Sklep internetowy przekazuje zamówienie do zrealizowania następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto sprzedawcy.
 6. Wysyłki towaru realizowane są codziennie w dni robocze.
 7. Dostarczenie zamówionego towaru następuje w terminie od 2 do 14 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zakupiony towar na koncie sprzedawcy.
 8. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od sprzedawcy lub niedostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji (nie dłuższym niż 21 dni), . Informacja w tym zakresie zostanie przesłana pisemnie na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 9. W sytuacji opisanej w pkt 8 Klient może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu internetowego lub odstąpić od zamówienia. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail:octopus@octopus.net.pllub pod nr telefonu (65) 529 30 94.
 10. W chwili odbioru paczki z zamówieniem, Klient powinien sprawdzić, w obecności Kuriera stan przesyłki, W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, przesyłki nie należy przyjmować, a Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi ( dostawcy ) w celu sporządzenia przez Kuriera protokołu szkody.
 11. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej przelewem kartą kredytową lub przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.
 • V – CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA
 1. Ceny specjalne oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu są informacją handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie na stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny specjalne sprzętu i akcesoriów oferowanych w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące dla stron transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.
 4. Koszty doręczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z wyceną tych usług dostępną na stronie sklepu. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.
 • VI – DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

W ramach wykonania transakcji, Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form:

 • Opłata za pobraniem w dniu dostawy
 • Wpłata na konto Sprzedawcy

BZWBK

Nr rachunku: 47 1090 2125 0000 0001 3194 6235

Dane do przelewu :

OCTOPUS Adam Juskowiak

Ul. Prochownia 22/11

64-100 Leszno

W tytule przelewu prosimy podać poniższe dane:

– Imię i Nazwisko

– numer zamówienia

– data zamówienia

 1. Klient dokonujący transakcję powinien dokonać płatności w terminie 5-ciu dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Niedokonanie płatności we wskazanym terminie jest równoznaczne z odstąpieniem od zamówienia przez Klienta.
 3. W tytule dokonywanej płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr zamówienia otrzymany przez Klienta i datę.
 4. Płatność uznaje się za dokonaną:
 • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy OCTOPUS, w przypadku bezpośredniej wpłaty na konto
 • VII – REKLAMACJE

Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002_r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 2 lat od dnia zakupu.

Klient zgłasza reklamację pisemnie na adres e-mail: octopus@octopus.net.pl

Sklep ustala z Klientem formę przesłania reklamacji.

Klient po ustaleniu ze sklepem sposobu dostarczenia reklamacji, odsyła kompletny towar otrzymany w ramach transakcji wraz z wydrukowanym i wypełnionym czytelnie formularzem reklamacji oraz paragonem lub fakturą na adres:

OCTOPUS Adam Juskowiak

Ul. Towarowa 1

64-100 Leszno

z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest wysłać towar kompletny i czysty.
 2. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi do 30 dni, zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej, liczonych od dnia fizycznego otrzymania przez sprzedawcę reklamacji.
 3. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Klientowi w formie wskazanej w zamówieniu.
 • VIII – ZWROTY
 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej transakcji, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową na podane poniżej adresy) przed jego upływem. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym .
 2. Zwrot spełnionego przez OCTOPUS na rzecz Klienta (zakupiony towar), o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu poprzedzającego, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na adres:

OCTOPUS Adam Juskowiak

Ul.Towarowa 1

64-100 Leszno

z dopiskiem „ZWROT”.

 1. Zwrot świadczenia spełnionego przez Klienta na rzecz OCTOPUS (zapłata ceny) następuje z zachowaniem poprzednich ustępów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu lub w inny sposób, wskazany przez konsumenta.
 2. Przekroczenie obowiązującego ustawowego terminu jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.
 3. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.
 • IX – WYMIANA
 1. Klient ma prawo wymienić zakupiony w sklepie internetowym produkt.
 2. Klient zobowiązany jest do pisemnego poinformowania sklepu o chęci wymiany zakupionego towaru. Informację z numerem zamówienia i szczegółami dotyczącymi wymiany, należy przesłać e-mailem na adres:octopus@octopus.net.pl
 3. Sklep potwierdza Klientowi dostępność towaru na wymianę i rezerwuje go dla Klienta.
 4. Nowy produkt zostanie przesłany Klientowi po uprzednim fizycznym otrzymaniu przez sklep towaru wymienianego.
 5. Towar wymieniany należy odesłać wraz z paragonem najpóźniej w terminie 10 dni od dnia doręczenia Klientowi zakupionego przez niego towaru, na adres:

OCTOPUS Adam Juskowiak

Ul.Towarowa 1

64-100 Leszno

z dopiskiem „WYMIANA”.

 1. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w pisemnym oświadczeniu.
 2. Po otrzymaniu zwrotu należności za pierwszy zakup, Klient dokonuje nowego zamówienia na wybrany towar do wymiany.
 3. Koszty dodatkowych przesyłek z tytułu wymiany pokrywa Klient we własnym zakresie.
 • X – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Dane Klienta, który założył konto na stronie internetowej www.octopus.net.pl lub złożył zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest firma OCTOPUS Adam Juskowiak.
 3. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym, powinien wpisać na stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną.
 4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: octopus@octopus.net.pl.
 5. Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty sklepu lub aktualnych promocjach, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.
 • XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r .