Intro nurkowe dla dzieci i młodzieży

Chcesz poznać bliżej podwodny świat? Masz zamiar zmierzyć się z własnymi słabościami? Wybierasz się na wakacje, gdzie nurkowanie jest jedną z atrakcji lub głównym celem wycieczki?

Jeśli na jedno z pytań odpowiedź brzmi – TAK. Skorzystaj z naszej oferty INTRO NURKOWE czyli „Mój pierwszy oddech pod wodą”.

Obrazek

Warunki uczestnictwa w pierwszej lekcji
  • ukończone 8 lat,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za swój stan zdrowia podczas szkolenia (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie)

Przebieg  :
  • krótki wykład o nurkowaniu,
  • przeszkolenie z obsługi sprzętu nurkowego,
  • informacje o zasadach nurkowania oraz niebezpieczeństwach,
  • zanurzenie się z instruktorem w basenie lub na akwenie otwartym na maksymalną głębokość 2 metrów, 

Możliwe ,że po tej lekcji odnajdziesz nową życiową pasję!

Usługa Cena
Intro basenowe – pierwsze nurkowanie 300 zł Intro wody otwarte - pierwsze nurkowanie 500 zł