Rozpoczęcie: 13 maja 2018

Miejsce: Nowy Dębiec

Maksymalna ilość miejsc: 10

Będąc Sternikiem Motorowodnym

RATUJESZ ŻYCIE
ROZWIJASZ SIĘ
POZNAJESZ NOWYCH LUDZI
MASZ ATRAKCYJNĄ PRACĘ I CIEKAWE WAKACJE

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania działań rekreacyjnych lub służbowych, a w szczególności:

1) uzyskanie uprawnień niezbędnych do pracy przy użyciu jednostki motorowodnej,

2) zdobycie i utrwalenie wiedzy;

3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności działań na wodzie;

4) kształtowanie właściwej postawy i zachowań na wodzie.

 

Wymagania formalne:

1) Ukończone 14 rok życia,

2) Osoba (niepełnoletnia) ubiegająca się o Patent musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uprawianie turystyki wodnej,

3) Dokonanie opłaty szkoleniowej i egzaminacyjnej

 

Osoba ubiegająca się o wydanie patentu Sternika Motorowodnego składa za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego następujące dokumenty: zaświadczenie o zdanym egzaminie, wniosek o wydanie patentu, zdjęcie.

Osoba posiadająca patent Sternika Motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

- po wodach śródlądowych,

- o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej,

- osoby w wieku poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy silnika do 60 kw.

Cena: 750 zł./os. (szkolenie i egzamin)


Zgłoszenia wraz z wpłatą 750 zł. do 25.04.

u nas w biurze lub przelewem na konto.

więcej informacji:
Adam 603 139 507
Biuro : 65 529 30 94